Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TSGAMES: strona spółki
22.05.2024, 15:02

TEN Powołanie członków Zarządu Ten Square Games S.A. nowej kadencji

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące powołania w skład Zarządu Spółki nowej kadencji:
Pana Andrzeja Ilczuka – Prezes Zarządu; Pani Magdaleny Jurewicz – Członek Zarządu; Pana Janusza Dziemidowicza – Członek Zarządu. Nowa, wspólna, trzyletnia kadencja Zarządu rozpocznie się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, które zaplanowane jest na dzień 23 maja 2024 roku. Pan Andrzej Ilczuk, Pani Magdalena Jurewicz i Pan Janusz Dziemidowicz pełnili również funkcje w Zarządzie Spółki poprzedniej kadencji. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Andrzej Ilczuk: - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; - prowadzi inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. jednoosobową działalność gospodarczą Andrzej Ilczuk, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki; - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Magdalena Jurewicz: - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; - nie prowadzi innej działalności gospodarczej poza Ten Square Games S.A., która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki; - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Janusz Dziemidowicz: - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; - prowadzi inną działalność poza Ten Square Games S.A. tj. jednoosobową działalność gospodarczą Janusz Dziemidowicz, która nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki; - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Prezesa Zarządu i Członków Zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty