Notowania

AQUABB: strona spółki
30.08.2019, 14:21

AQU Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. zwołanego na dzień 5 września 2019r.

Zarząd „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 września 2019 roku na godz. 10:00.
Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest fakt, że ilość akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu reprezentuje łącznie jedynie 5.008.507 akcji, co stanowi 38,5 % kapitału zakładowego Spółki, czyli mniej niż 50% kapitału zakładowego Spółki. Tym samym Walne Zgromadzenie nie będzie ważne, gdyż zgodnie z postanowieniami § 25 pkt. a) Statutu Spółki „AQUA” S.A. "Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału akcyjnego.".

Inne komunikaty