Notowania

DENTAMDC: strona spółki
30.08.2019, 16:59

DAM Kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o.

Dent-a-Medical S.A. (dalej "Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym koeljnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o. na kwotę 34.684 zł, powiekszoną o odsetki ustawowe oraz koszty procesu. Spółka złoży sprzeciw do nakazu, Sprawa została opisana w raportach bieżących (ESPI) nr 14/2018 i 5/2019.
Ew. uprawomocnienie się roszczeń Medihelpu będzie miało bardzo istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

Inne komunikaty