Notowania

KKH Podpisanie umów w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 6/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku Zarząd Spółki K&K Herbal Poland S. A. z siedzibą w Wieliczce (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w ramach pilotażowego programu najmu krótkoterminowego (dalej: „Program”) zostały odebrane w dniu 03 września 2019 roku łącznie trzy umówy dotyczące najmu lokali zlokalizowanych w centrum Krakowa. Dwie umowy dotyczą dwóch lokali zlokalizowanych przy ul. Starowiślnej 54, a kolejna jednego lokalu przy ul. Dajwór 20. Wynajęte lokale są przygotowywane pod wynajem i zostaną udostępnione najemcom krótkoterminowym w IV kwartale 2019 roku.
Spółka w ramach Programu rozważa rozszerzenie działalności o świadczenie usług związanych z najmem krótkoterminowym apartamentów w Krakowie oraz Wieliczce. Decyzja Spółki o rozszerzeniu działalności Spółki zostanie podjęta po rozpoznaniu podstawowych barier wdrożeniowych oraz przeprowadzeniu analizy Programu. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji, ponieważ spełnia ona kryteria art. 17 ust. 1 MAR ze względu na planowane przychody oraz jej przewidywany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty