Notowania

HOTBLOK: strona spółki
4.09.2019, 12:25

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. – Korekta zawiadomienia o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 września 2019 r. powziął od Mizorock Assocites Ltd. jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta tj, panem Arturem Jędrzejewskim – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki
korektę zawiadomienia dotyczącego nabycia 5 840 akcji Spółki, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku. Korekta zawiadomienia dotyczy doprecyzowania statutu osoby blisko związanej. Pozostałe dane przekazane w raporcie nr 31/2019 nie uległy zmianie. Treść otrzymanej przez Spółkę korekty zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty