Notowania

HOTBLOK: strona spółki
4.09.2019, 13:07

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. – korekta powiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 4 września 2019 roku powziął od Pana Artura Jędrzejewskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, korektę powiadomienia dotyczącego transakcji objęcia akcji serii M, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 32/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. Korekta zawiadomienia dotyczy uzupełnienia stanowiska osoby zobowiązanej, zmiany łącznego wolumenu i ceny, dodania daty transakcji oraz zmiany miejsca transakcji. Pozostałe dane przekazane w raporcie nr 32/2019 nie uległy zmianie.
Treść otrzymanej przez Spółkę korekty zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty