Notowania

WIKANA: strona spółki
19.09.2019, 7:25

WIK Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.

Mając na uwadze podjętą w dniu 28 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A.: uchwałę nr 19/VI/2019 w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwałę nr 20/VI/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwałę nr 21/VI/2019 w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd WIKANA S.A. w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełny tekst „Oferty Zakupu Akcji Spółki WIKANA S.A.”.

Załączniki

Inne komunikaty