Notowania

GETBACK: strona spółki
24.09.2019, 15:27

GBK Aktualizacja informacji w zakresie powództw Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko GetBack S.A. w restrukturyzacji o zapłatę

GetBack S.A. w restrukturyzacji "Emitent" w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2019 z dnia 6 września 2019 oraz raportu bieżącego nr 67/2019 z dnia 11 września 2019 , informuje o powzięciu przez Emitenta informacji o zmianie stanu spraw wszczętych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, właściwy sąd powszechny w jednej z dotychczas pozostających bez rozstrzygnięcia spraw odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym. Sąd podobnie oddalił jeden z dotychczas nierozpoznanych wniosków o udzielenie zabezpieczenia.
Tym samym stan w dziewięciu sprawach wszczętych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., sąd w każdej z nich oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, w pięciu z nich wydał nakaz zapłaty, w trzech sprawach odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew do rozpoznania w trybie zwykłym, w przypadku jednej ze spraw, sąd nie rozstrzygnął do tej pory o wydaniu nakazu zapłaty

Inne komunikaty