Notowania

PRT Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. zwołanym na dzień 24 września 2019 r.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 września 2019 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Lp.Nazwisko/Nazwa akcjonariusza; Liczba głosów; Procent ogólnej liczby głosów; Procent liczby głosów na tym NWZ 1. LUMA Holding Limited; 6 258 106; 32,90%; 38,97% 2. Piotr Szostak; 2 380 653; 12,52%; 14,83% 3. Mariusz Stanisław Szymula; 1 995 755; 10,49%; 12,43% 4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny; 1 859 000; 9,77%; 11,58% 5. PKO Parasolowy - Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 1 340 053; 7,04%; 8,35%

Inne komunikaty