Notowania

WIKANA: strona spółki
30.09.2019, 15:35

WIK Zawarcie istotnej umowy

WIKANA S.A. („Pożyczkobiorca”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 30 września 2019 r. z SANWIL HOLDING S.A. („Pożyczkodawca”) umowy pożyczki na kwotę 5 mln zł. Termin spłaty kwoty pożyczki, powiększonej o odsetki umowne, został ustalony do dnia 28 października 2019 r., przy czym Spółka jest uprawniona do wcześniejszego zwrotu całości lub części kwoty pożyczki. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny z wystawienia Pożyczkobiorcy.
Umowa nie przewiduje kar umownych oraz nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, a pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty