Trwa ładowanie...
Notowania

GRC Zakończenie realizacji pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną Emitenta i rozpoczęcie rozruchu zakładu.

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 30 września 2019 r. otrzymał z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie hali produkcyjnej z przyległymi drogami wewnętrznymi i placami wchodzących w skład budowanego zakładu przetwarzania odpadów gumowych, zlokalizowanego na terenie oddziału spółki zależnej Emitenta w Chełmie. Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji nr 193/18 wydanej przez Prezydenta Miasta Chełma w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 28 września 2018 r.
Wszystkie prace wykonane zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem i Spółka zależna przystąpi niezwłocznie do rozruchu hali produkcyjnej i linii technologicznej oraz produkcji testowej. Rozpoczęcie produkcji, w systemie trzyzmianowym, nastąpi w drugiej połowie listopada, po zrealizowaniu drugiego etapu inwestycji i uzyskaniu niezbędnych zgód i pozwoleń obejmujących całość robót związanych z budową budynku administracyjnego, boksów do składowania opon do recyklingu oraz wyrobów gotowych, a także dodatkowej infrastruktury zewnętrznej, takiej jak budowa dróg wewnętrznych i chodników, zagospodarowanie terenu, budowa sieci i oświetlenia terenu, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. Emitent przewiduje również, że ostatni z planowanych etapów budowy nowego zakładu, obejmujący montaż linii produkcyjnej i uruchomienie produkcja dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych zakończy się w I kwartale 2020 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. innowacyjne gumowe dodatki stabilizujące SMA, opracowane przez dział badawczo rozwojowy spółki zależnej Emitenta, między innymi na podstawie dotacji udzielonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, będą mogły być wykorzystywane w procesie budowy infrastruktury drogowej, zwiększającej odporność nawierzchni drogowych na czynniki atmosferyczne lub intensywne używanie. Emitent przewiduje, że w roku 2020 moce produkcyjne pozwolą na przerób ok. 35.000 ton opon rocznie i produkcję do 1.000 ton gotowego wyrobu w postaci granulatu, mączki gumowej lub pudru gumowego miesięcznie. Emitent szacuje, że uruchomienie nowego zakładu pozwoli na uzyskanie dodatkowych ok. 11.500.000 PLN przychodu w skali roku. Mając na uwadze przewidywany wpływ inwestycji na sytuację finansową i gospodarczą Grupy kapitałowej, Zarząd Emitenta uznał, że informacje przedstawione w raporcie, mogą mieć istotny wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

Inne komunikaty