Notowania

AQUABB: strona spółki
1.10.2019, 14:09

AQU Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r.

Spółka AQUA S.A. w Bielsku-Białej przekazuje wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r.
1.Akcjonariusz Miasto Bielsko-Biała 6.636.607 – liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r Głosy te stanowią: 60,63% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r. 51,10% ogólnej liczby głosów wynikających z całości kapitału zakładowego AQUA S.A. 2.Akcjonariusz Veolia Voda (Sofia) B.V. 4.309.402 – liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r Głosy te stanowią: 39,37% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 30.09.2019r 33,18% ogólnej liczby głosów wynikających z całości kapitału zakładowego AQUA S.A.

Inne komunikaty