Notowania

FDGAMES: strona spółki
9.10.2019, 11:51

FDG Zawarcie porozumienia z twórcami gry FUTURUST

Zarząd Spółki No Gravity Games S.A. („Emitent”), informuje, iż zawarł z twórcami gry FUTURUST („Gra”) – Danielem Włodarskim, Krzysztofem Orzędowskim, Bartoszem Karolem Szafrańskim („Wykonawcy”) – porozumienie w sprawie zastąpienia umowy wydawniczej Gry, umową inwestycyjną, w związku z którą Gra zostanie wydana przez Wykonawców zgodnie z planem wydawniczym oraz przez przewidziane kanały dystrybucyjne, natomiast Emitent będzie otrzymywał ustaloną w tejże umowie inwestycyjnej cześć dochodów z wszystkich platform na których Gra zostanie wydana.

Inne komunikaty