Notowania

WSE Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 9 października 2019 r. wpłynęło do Emitenta pismo zawierające informację o rezygnacji Pana Pawła Paluchowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Work Service S.A. ze skutkiem na dzień 17 października 2019 r. Pan Paweł Paluchowski jako przyczyny rezygnacji wskazał powody osobiste.

Inne komunikaty