Notowania

PANOVA: strona spółki
16.10.2019, 14:35

NVA Umowa na wykonanie robót budowlanych.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16.10.2019 r. do siedziby Spółki wpłynęła umowa o roboty budowlane („Umowa”) pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą i Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach jako Zleceniodawcą.
Przedmiotem Umowy jest realizacja kompletnej inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu obiektu handlowo-usługowego. Wynagrodzenie ryczałtowe netto Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 11.387.266,96 zł. Strony ustaliły termin zakończenia prac na dzień 13.08.2020 r. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty