Notowania

GETBACK: strona spółki
16.10.2019, 20:06

GBK Spełnienie się warunków umowy cesji wierzytelności zawartej ze spółką InvestCapital LTD z grupy kapitałowej Kruk

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji S.A. „Emitent", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 8 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia przez GetBack Recovery S.R.L. "Sprzedający", spółką zależną Emitenta, a spółką InvestCapital LTD "Kupujący", spółką z grupy kapitałowej Kruk, umowy sprzedaży portfeli wierzytelności „Umowa”, informuje iż na dzień 16 października 2019 roku zostały spełnione wszystkie warunki, w tym warunek wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym Emitenta oraz zapłata ceny na warunkach wynikających z Umowy.
Kwotę w wysokości 10 mln zł stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę pierwotnie zakładanych wpływów dla Emitenta z tej transakcji, Emitent planuje, po prawomocnym zatwierdzeniu układu, przeznaczyć na przyspieszone spłaty rat układowych. Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Inne komunikaty