Notowania

COGNOR: strona spółki
21.10.2019, 10:26

COG Wypłata dywidendy

W nawiązaniu o raportu bieżącego 21/2019 z 27.07.2019 r. oraz raportów 24/2019 (10.10.2019) 25/2019 (17.10.2019) Zarząd Spółki COGNOR HOLDING S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z mającym nastąpić wprowadzeniem w dniu 21.10.2019 roku do obrotu 335 937 akcji emisji nr 9 ilość akcji uprawnionych do dywidendy za rok 2018 wynosi 123 406 256 szt.
Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 w przypadku zwiększenia ilości akcji na dzień dywidendy ponad ilość istniejącą w dniu podjęcia uchwały kwota dywidendy przypadającą na 1 akcję zaokrągla się w dół do pełnych groszy, stąd ustalona w ww. sposób kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy). Zarząd przypomina, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 23.10.2019 r. zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 17.01.2020 r.

Inne komunikaty