Notowania

PAT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ w dniu 05.11.2019 roku.

Zarząd PATENTUS S.A. publikuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku:
1.Józef Duda – liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 7 679 350 co stanowiło 19,24% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 16,12% w ogólnej liczbie głosów. 2.Urszula Gotz - liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 6 708 300 co stanowiło 16,81% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 14,09% w ogólnej liczbie głosów. 3.Małgorzata Barbara Duda - liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 6 306 800 co stanowiło 15,80% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 13,24% w ogólnej liczbie głosów. 4.Małgorzata Elżbieta Duda - liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 13 846 350 co stanowiło 34,68% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 29,07% w ogólnej liczbie głosów. 5.Henryk Gotz - liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji – 5 375 000 co stanowiło 13,47% w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 11,29% w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty