Notowania

OBL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 05.11.2019 r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 05.11.2019 r.:
1) NEF Battery Holdings S.a.r.l. Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10 082 388, co uprawniało do 79,48% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 60,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 2 161 000, co uprawniało do 17,03% głosów na tym Zgromadzeniu, i stanowi 12,98% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Inne komunikaty