Notowania

CFSA: strona spółki
8.11.2019, 15:24

CFS Aktualizacja prognozy wyniku netto Spółki na 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 11/2019, w którym Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Spółka) informował o zaktualizowanej prognozie zysku netto Spółki na 2019 r. (Prognoza), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 8 listopada 2019 r. przygotował i przyjął zaktualizowaną prognozę wyniku netto Spółki na 2019 r.
Zaktualizowana prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2019 zysku netto na poziomie 4,65 mln zł (Zaktualizowana Prognoza). Zaktualizowana Prognoza została sporządzona w oparciu o wynik Spółki za III kw. 2019 r. oraz przewidywania odnośnie przychodów i kosztów w kolejnych miesiącach 2019 r. Różnice pomiędzy Zaktualizowaną Prognozą oraz wcześniejszą Prognozą wynikają z wyższych od przewidywanych pierwotnie przychodów Spółki w szczególności dzięki wyższej realizacji odzysków z pakietów wierzytelności własnych oraz zarządzanych funduszy sekurytyzacyjnych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że Zaktualizowana Prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Inne komunikaty