Notowania

NTT Zakończenie postępowania kontrolnego

Zarząd NTT System S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki Decyzja Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, wydana w dniu 05.11.2019 r. (dalej „Decyzja”), dotycząca postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r.
O wyżej wymienionym postępowaniu kontrolnym Spółka informowała we wcześniejszych raportach bieżących i okresowych. Na podstawie otrzymanej Decyzji postępowanie kontrolne zakończono umorzeniem. Decyzja nie rodzi konsekwencji finansowych dla Spółki.

Inne komunikaty