Notowania

ORZBIALY: strona spółki
20.11.2019, 10:00

OBL Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 20.11.2019 r. Spółka otrzymała Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Spółki Orzeł Biały S.A przez Pana Michała Janosza ze skutkiem na dzień 29.02.2020 rok.
Przyczyny rezygnacji nie zostały podane. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4

Inne komunikaty