Notowania

HOTBLOK: strona spółki
28.11.2019, 21:46

CAI CARLSON INVESTMENTS S.A. – objęcie pakietu kontrolnego w Spółce Sundawn Limited.

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent),niniejszym informuje iż w dniu 27 listopada 2019 r. objął kontrolny pakiet udziałów(99,95%) w Spółce Sundawn Limited (Sundawn Ltd)działającej pod adresem: Berkeley Square House, Berkeley Square, Suite 3/Level 5, London W1J6BY Wielka Brytania zarejestrowanej rejestrze Companies Hause pod numerem 07831091.
Nabycie udziałów nastąpiło jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu zawartej w 2016 r. pomiędzy Emitentem a Sundawn Ltd umowy na udzielenie licencji na produkcję elementu budowlanego HOTBLOK, , o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżący ESPI nr 7/2016 opublikowanym w dniu 02-12-2016r. Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wynosi 1 105 680 PLN (słownie: jeden milion sto pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych). Powyższa informacja została zakwalifikowana jako poufna , ponieważ w opinii Zarządu Spółki jest istotna ze względu na wartość oraz zapewni poprawę bieżącego wyniku finansowego, co przyczyni się do wzrostu wartości Spółki.

Inne komunikaty