Notowania

RCW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.12.2019 r.

Zarząd Spółki "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, wzór pełnomocnictwa, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A. i liczbie głosów z tych akcji, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

Inne komunikaty