Notowania

QUANTUM: strona spółki
16.12.2019, 13:08

QNT Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2019 r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:
- "Minvesta sp. z o.o." z siedzibą w Krakowie: • Liczba akcji: 675 421 • Liczba głosów: 1 350 842 • Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 89,16% • Udział w ogólnej liczbie głosów: 65,42%

Inne komunikaty