Trwa ładowanie...

Notowania

ENEA: strona spółki
18.12.2019, 16:12

ENA Projekt uchwały przesłany przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2019, 33/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. oraz 37/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r w sprawie odpowiednio zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), projektów uchwał na NWZ oraz projektu uchwały przesłanego przez Akcjonariusza, Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. wpłynęło do Spółki kolejne pismo Akcjonariusza zawierające nowy projekt uchwały do punktu 6 planowanego porządku obrad NWZ.
Treść projektu uchwały otrzymanego od Akcjonariusza Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Inne komunikaty