Notowania

DEKPOL: strona spółki
23.12.2019, 17:09

DEK Rezygnacje Członków Zarządu Spółki

Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Rafała Dietricha i Pana Andrzeja Kuchtyka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r. (z upływem wskazanego dnia).
Pan Rafał Dietrich wskazał, iż rezygnacja następuje m.in. w związku z realizowanym procesem reorganizacyjnym Grupy Kapitałowej Dekpol, w ramach którego Panu Rafałowi Dietrichowi powierzona została funkcja dyrektora finansowego Dekpol Deweloper Sp. z o.o., w której to spółce Pan Rafał Dietrich jest także Członkiem Zarządu. Pan Andrzej Kuchtyk wskazał, iż rezygnację składa w związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Dekpol i Spółki oraz zaplanowanym rozporządzeniem zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Spółki, obejmującym przeniesienie działalności w zakresie produkcji osprzętu do maszyn budowlanych do spółki zależnej, tj. Dekpol Steel Sp. z o.o., w której został powołany do Zarządu i sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.

Inne komunikaty