Notowania

DEKPOL: strona spółki
30.12.2019, 13:49

DEK Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A w dniu 30 grudnia 2019 r.

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 grudnia 2019 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały poddane pod głosowanie. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty