Notowania

DEKPOL: strona spółki
2.01.2020, 14:59

DEK Wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r., Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. otrzymał zgodę Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na wydłużenie okresu udostępnienia kredytu w związku z wiążącą strony umową wielocelowej linii kredytowej z dnia 11 grudnia 2015 r. (z późniejszymi zmianami). Koniec bieżącego okresu udostępnienia kredytu przypada na luty 2020 roku. Spółka wystąpiła o wydanie powyższej zgody na przedłużenie obecnego finansowania w związku z trwającą reorganizacją Spółki i Grupy Kapitałowej, o których mowa w raportach bieżących nr 35/2019, 47/2019 i 50/2019.

Inne komunikaty