Notowania

CCC: strona spółki
14.01.2020, 18:26

CCC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach: - I kwartał 2020 r. – 05.05.2020 r. - III kwartał 2020 r. – 27.10.2020 r. 2. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 25.08.2020 r. 3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 06.03.2020 r. Zgodnie z § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A., informuje iż Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2020 i ostatni kwartał roku obrotowego 2019 r. zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Inne komunikaty