Notowania

STO Informacja o transakcji na akcjach Emitenta

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR przez I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, osobę blisko związaną z Panem Grzegorzem Siwińskim, Członkiem Rady Nadzorczej STOPPOINT S.A.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty