Notowania

OAT: strona spółki
21.01.2020, 15:31

OAT Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęło od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – Prezesa Zarządu Marcina Szumowskiego, powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Prezes Zarządu Marcin Szumowski przekazał informację, iż zawarł umowę nabycia 42.000 akcji Spółki z odroczonym terminem przeniesienia własności akcji.

Załączniki

Inne komunikaty