Trwa ładowanie...

Notowania

SFINKS: strona spółki
30.01.2020, 18:42

SFS Uzupełnienie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Emitent”, „Sfinks”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2019 dotyczącego otrzymania przez Emitenta od Anmar Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Anmar”’ „Spółka”) zawiadomienia z dnia 31.12.2019 r. o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Sfinks informuje, że w dniu 30.01.2020 r. do Sfinks wpłynęło od Anmar pismo stanowiące uzupełnienie powyższego zawiadomienia.
W piśmie tym, datowanym na dzień 30.01.2020 r., Anmar wskazał, że w ww. zawiadomieniu informował o posiadaniu 1.565.737 akcji w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów. Przy kapitale zakładowym Emitenta sprzed daty publikacji raportu o nr 67/2019 z dnia 23.12.2019 roku wynoszącym 31.099.512 PLN składających się z 31.099.512 akcji stan posiadania Spółki wynosił 5,034 % kapitału zakładowego Emitenta i tyle samo udziałów w ogólnej liczbie głosów. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1.100.000 PLN do kwoty 32.199.512 PLN składającego się z 32.199.512 akcji spowodowało spadek stanu udziału procentowego Anmar Development Sp. z o.o. w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów do poziomu stanowiącego 4,86% zatem poniżej pięciu procent. Ponadto Anmar poinformował, że co do informacji z art. 69 ust. 4 pkt 5-9 Ustawy ofercie publicznej (…) po stronie Spółki brak jest informacji objętych wskazanymi powyżej zapisami tak co do podmiotów zależnych (pkt 5), osobach (pkt 6) oraz liczbie głosów (pkt 7 i 8).

Inne komunikaty