Notowania

EVEREST: strona spółki
5.02.2020, 14:43

EVE Informacja o rozpoczęciu przez podmiot dominujący negocjacji w przedmiocie sprzedaży istotnego pakietu akcji Emitenta

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, niniejszym informuje, że otrzymał od spółki dominującej Everest Investments Holding S.A. informację o rozpoczęciu przez ten podmiot negocjacji w sprawie zbycia istotnego pakietu akcji Emitenta, stanowiącego od 30% do 62% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. Emitent poinformuje o ewentualnym zakończeniu rozmów.

Inne komunikaty