Notowania

EVEREST: strona spółki
14.02.2020, 4:48

EVE Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 13, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 13 lutego 2020r. r. Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Sieradzan złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Inne komunikaty