Notowania

ZUE: strona spółki
14.02.2020, 10:41

ZUE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 14 lutego 2020 r. Spółka powzięła informację o wyborze złożonej przez konsorcjum w składzie (Konsorcjum):
1. ZUE (Lider), 2. FDO sp. z o.o. z siedzibą w Leśnie Górnym (Partner), oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z torowiskiem w ul. Chrobrego i ul. Mieszka I w ramach zadania pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”. Spółka informowała o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 41/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Zamawiający: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty: 56,1 mln zł, z czego 95% przypada dla Spółki. Wartość brutto złożonej przez Konsorcjum oferty: 69,0 mln zł. Termin realizacji zadania: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty