Notowania

NTT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 11 lutego 2020 roku.

Zarząd NTT System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 lutego 2020 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.

Załączniki

Inne komunikaty