Notowania

BOWIM: strona spółki
14.02.2020, 14:58

BOW Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu - podmiotu blisko związanego poprzez Członków Rady Nadzorczej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w „Bowim” S.A. - powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty