Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-04-17
BOW
7,00
+2,43
2024-04-16
BOW SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
6,82
0,00
2024-04-16
BOW RR /2023: formularz dla raportów rocznych
6,82
0,00
2024-04-12
BOW Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2023
6,92
+0,14
2024-04-04
BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 rok
6,38
+1,88
2024-03-22
BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2023 rok
6,55
+3,05
2024-02-12
BOW Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
6,96
+0,43
2024-01-11
BOW Terminarz publikacji raportów okresowych w 2024 roku
7,44
0,00
2023-12-22
BOW Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank S.A.
6,95
-0,86
2023-11-23
BOW QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,06
0,00
2023-11-06
BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2023 r.
7,25
+2,48
2023-10-27
BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2023 r.
7,40
-0,14
2023-09-21
BOW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,64
0,00
2023-08-29
BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023 r.
7,45
+0,94
2023-08-22
BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2023 roku
7,81
+0,77
2023-07-20
BOW Zawarcie Aneksu do Umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.
8,74
+0,69
2023-07-20
BOW Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
8,74
+0,69
2023-06-23
BOW Informacja o wydaniu przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej decyzji podtrzymującej zaskarżoną przez PASSAT-STAL S.A. decyzję z 25 lutego 2020 r., nr DK/20/2020, wydaną przez PARP w toku postępowania w przedmiocie zwrotu środków pochodzących z Umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-14-016/08-00 projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości.
9,20
-0,22
2023-06-20
BOW Powołanie na nową kadencję członków Zarządu Emitenta
9,20
+0,43
2023-06-20
BOW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki „Bowim” S.A. w dniu 20 czerwca 2023 r.
9,20
+0,43
  • Poprzednia strona
  • z 28
  • Następna strona