Notowania

POLWAX: strona spółki
21.02.2020, 16:56

PWX Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020.

Zarząd Spółki Polwax S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.02.2020r. uzgodnił ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie („JMP”) istotne warunki dla zawarcia kontraktu na rok 2020.
Uzgodniono warunki handlowe, wolumeny i wzornictwo produktów zniczowych. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że szacowana wartość obrotów ze Spółką JMP w ramach dokonanych uzgodnień wyniesie w 2020 roku około 85 milionów złotych netto. Pozostałe warunki handlowe nie uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich. Wobec powyższego, Emitent podjął decyzję o publikacji raportu. Zarząd Spółki ocenił tym samym, że opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny wpływ na cenę akcji Spółki.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-03-30
PWX Wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność i wyniki Polwax S.A.
3,05
+1,15
2020-03-24
PWX Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.
3,01
+2,66
2020-03-10
PWX Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A. o zapłatę z tytułu usunięcia i utylizacji odpadu zanieczyszczonej ziemi
3,00
+1,67
2020-02-28
PWX Złożenie pozwu sądowego przeciwko Orlen Projekt S.A.
2,92
-2,23
2020-02-25
PWX Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” – po dokonaniu aktualizacji kalkulacji szkód
2,98
0,00
2020-02-21
PWX Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020.
3,00
0,00
2020-01-31
PWX Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 oraz wznowienie prac prospektowych.
3,04
-0,49
2020-01-28
PWX Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.
3,02
-0,17
2020-01-24
PWX Zawarcie przez Polwax S.A. aneksu do umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją.
3,06
-1,96
2019-12-20
PWX Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”
2,92
+4,45