Trwa ładowanie...
bErKgNkl

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-16
PWX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 czerwca 2021 roku.
3,26
-2,76
2021-06-15
PWX Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 15 czerwca 2021 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
3,29
-2,43
2021-06-15
PWX Zatwierdzenie przez ZWZ powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3,29
-3,04
2021-05-27
PWX SA-Q 1/2021: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
3,31
-0,30
2021-05-25
PWX Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki.
3,33
-1,50
2021-05-18
PWX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.
3,32
0,00
2021-04-22
PWX SA-R /2020: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
3,59
+0,56
2021-03-29
PWX Dokonanie odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych Polwax S.A. za drugie półrocze 2020 roku.
3,99
0,00
2021-03-17
PWX Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
4,14
-1,93
2021-03-09
PWX Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2021.
3,96
+1,77
2021-02-26
PWX Rozszerzenie powództwa Orlen Projekt S.A. wobec Polwax S.A.
3,90
0,00
2021-02-03
PWX Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C
4,08
+0,98
2021-02-03
PWX Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.
4,08
+0,98
2021-02-02
PWX Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C Polwax S.A.
4,09
-0,24
2021-01-29
PWX Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii E Spółki – uzupełnienie raportu nr 34/2020.
4,09
+1,47
2021-01-22
PWX Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
4,00
+1,00
2021-01-14
PWX Warunkowa rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
4,02
-0,50
2020-12-30
PWX Korekta Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
3,90
+4,62
2020-12-30
PWX Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
3,90
+4,62
2020-12-17
PWX Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.
3,71
-0,81
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona
bErKgNkT