Trwa ładowanie...
bErKdtxN

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów38 16077 60973 83228 697
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 5727 4475 738-5 651
Zysk (strata) brutto-2 7547 4924 976-6 381
Zysk (strata) netto-2 2495 7224 020-5 625
Przepływy netto-9 98212 753-2 514-3 937
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8 24465 349-21 956-35 971
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-344-493-893-581
Przepływy netto z działalności finansowej-1 394-52 10320 33532 615
Aktywa razem138 698136 885192 359158 806
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania52 15948 097128 72599 191
Zobowiązania długoterminowe5 3175 4205 4375 284
Zobowiązania krótkoterminowe46 84242 677123 28893 907
Kapitał własny86 53988 78863 63459 615
Kapitał zakładowy1 5451 545515515
Liczba akcji (tys. szt.)30 900,0030 900,0010 300,0010 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,802,876,185,79
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,070,180,39-0,55
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów216 518215 548277 932283 465
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 877-58 50222 31722 204
Zysk (strata) brutto4 765-59 66421 75321 326
Zysk (strata) netto3 034-55 57817 56017 211
Przepływy netto8 2972 1942 165-501
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 04318 79840 52925 404
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 152-14 624-41 101-29 851
Przepływy netto z działalności finansowej-594-1 9802 7373 946
Aktywa razem136 885124 969198 614170 527
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania48 09758 64676 71366 187
Zobowiązania długoterminowe5 4205 2475 75819 540
Zobowiązania krótkoterminowe42 67753 39970 95546 647
Kapitał własny88 78866 323121 901104 340
Kapitał zakładowy1 545515515515
Liczba akcji (tys. szt.)30 900,0010 300,0010 300,0010 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,876,4411,8410,13
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,10-5,401,711,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bErKdtyv