Notowania

DEKPOL: strona spółki
21.02.2020, 18:19

DEK Aneks do umowy kredytowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2020 r. podpisany został aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 11 grudnia 2015 r. zawartej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. Zgodnie z aneksem koniec bieżącego okresu udostępnienia dla kredytu w rachunku bieżącym, kredytu odnawialnego i linii gwarancyjnej został ustalony odpowiednio na koniec marca i lipca 2020 r. oraz na koniec stycznia 2021 r., a łączny limit kredytowania został ustalony na 17 mln zł (dotychczas 34 mln zł).
Aneks do umowy został zawarty na wniosek Spółki w związku z reorganizacją Spółki i Grupy Kapitałowej, o których była mowa ostatnio w raportach bieżących nr 35/2019, 47/2019 i 50/2019.

Inne komunikaty