Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
2.03.2020, 18:34

GPW Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Jacek Fotek pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Giełdy ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty