Trwa ładowanie...
bDIUcImt

Notowania

MAK Wpływ epidemii koronawirusa i COVID-19 na działalność Makarony Polskie SA

Zarząd spółki Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje o możliwym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 na wyniki finansowe Spółki w 2020 roku.
Spółka na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19, a także analizuje możliwy wpływ epidemii na działalność firmy. W swojej działalności stosujemy się do porad i wskazówek WHO oraz zaleceń instytucji krajowych. Wdrożone zostały wewnętrzne procedury mające na celu minimalizację zagrożenia dla naszych pracowników i kontrahentów. Na chwilę obecną spółki Grupy Makarony Polskie obserwują zwiększone zapotrzebowanie rynkowe na oferowane przez Grupę produkty, w szczególności produkty makaronowe. Dokładamy wszelkich starań, aby wysoki poziom naszych produktów i usług został zachowany. Realizujemy wyższe dostawy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Sytuacja epidemiologiczna rozwija się jednak dynamicznie i możemy nie mieć wpływu na ew. opóźnienia lub trudności produkcyjne związane z dostawami surowców czy brakami kadrowymi, a także wzrosty cen wynikające z ograniczonej dostępności surowców lub spekulacjami rynkowymi. Biorąc powyższe pod uwagę trudno ocenić wpływ obecnej sytuacji na działalność Spółki i jej wyniki finansowe, w szczególności w perspektywie długoterminowej. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie wpływu COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Makarony Polskie oraz jej wyniki finansowe, Spółka w zamieści w raporcie rocznym za 2019 rok oraz w raportach okresowych publikowanych w trakcie 2020 roku.

Inne komunikaty

bDIUcInb