Trwa ładowanie...

Notowania

LSISOFT: strona spółki
20.03.2020, 14:07

LSI Transakcje na akcjach Spółki.

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach 13-17 marca 2020 roku: – 100 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 16,00 zł za jedną akcję, – 1000 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,00 zł za jedną akcję, – 1700 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,20 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 37040 zł, 2 800 sztuk akcji na okaziciela po średniej cenie 13,23 zł za akcję. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty