Notowania

KRI Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 25 marca 2020 r. w godzinach wieczornych Pan Bastian Ringhardt pełniący funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację ze skutkiem natychmiastowym z funkcji Członka Zarządu.
Pan Bastian Ringhardt nie wskazywał powodów rezygnacji.

Inne komunikaty