Trwa ładowanie...
bEqCqEPp

Notowania

PKOBP: strona spółki
26.03.2020, 14:14

PKO Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy

Raport nr 14/2020 – Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 26 marca 2020 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pismo dotyczące wypłaty przez banki dywidendy. W piśmie tym KNF wskazuje, że mając na uwadze obecną sytuację, związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki - niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań - zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku.

Inne komunikaty

bEqCqEPX