Trwa ładowanie...
bEgWybjF

Notowania

BLT Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta

Zarząd Spółki Balticon S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż zgodnie z oceną sytuacji na dzień dzisiejszy, spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, najpierw w Azji, a potem w Europie, następnie idące za tym działania podejmowane przez administrację rządową Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta, rozpoczynając od 1Q2020.
Balticon S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej kontenerów, świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również transportem drogowym i spedycją kolejową w transporcie krajowym i międzynarodowym. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny tabor samochodowy. Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi sprzedaż i dzierżawa kontenerów. Po dokonanej przez Emitenta analizie, należy wskazać, że rozwijająca się epidemia koronawirusa COVID-19, przekłada się na ilość zleceń, co skutkować będzie spadkiem przychodów za marzec 2020 roku.Spółka notuje spadki obrotów od 09.03.2020 z ich dalszą intensyfikacją. Obecnie - pomimo, iż sytuacja w Chinach stabilizuje się, o czym świadczy powrót do normalnego trybu pracy przez fabryki, porty i terminale - Balticon S.A. nie może liczyć na utrzymanie zeszłorocznego poziomu ilości obsłużonych zleceń. Wynika to z sytuacji gospodarczej w Polsce, gdzie zamykanie kolejnych zakładów produkcyjnych oraz montażowych, powoduje istotne obniżenie bazy eksportowej, co ma oczywisty wpływ na obrót kontenerami na naszym rynku, w szczególności na transport, który stanowi 55% przychodów Emitenta. W miesiącu marcu 2020, Zarząd Balticon S.A. wprowadził następujące działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków koronawirusa na działalność spółki: rozszerzenie programu pracy zdalnej z istniejących wcześniej projektów pilotażowych wyłącznie w zespołach administracyjnych, utworzenie Sztabu Kryzysowego, mającego na celu ograniczenie ryzyk zdrowotnych w zespołach bez możliwości prowadzenia działalności w trybie zdalnym, zapewnienie środków bezpieczeństwa oraz procedur w celu ograniczenia ryzyk tworzenia się ognisk epidemii na placach składowych Emitenta, rozpoczęcie ubiegania się o wakacje leasingowe dla funkcjonujących umów, obniżenie czynszów dzierżawy floty transportowej dla celów utrzymania bazy transportowej, obniżenie wymiaru czasu pracy dla pracowników firmy, mające na celu uniknięcie zwolnień strukturalnych, restrukturyzacja kosztów funkcjonowania oraz zawieszenie inicjatyw inwestycyjnych. Zarząd Balticon S.A. informuje, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, trudno na dzień publikacji raportu przewidzieć, czy zaistnieją dalej idące czynniki lub ograniczenia, które będą miały wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19 i podejmował działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków tej epidemii na przyszłe wyniki Emitenta. Jednocześnie, nie jest możliwe oszacowanie potencjalnego pozytywnego wpływu pomocy rządowej na sytuację i wyniki Emitenta. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty

bEgWybkn