Trwa ładowanie...

Notowania

LSISOFT: strona spółki
24.04.2020, 15:33

LSI Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

Zarząd Spółki LSI Software S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok zawierających sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Poprzednio określona data publikacji na 30 kwietnia 2020 roku, zostaje zmieniona na dzień 22 maja 2020 roku.
Podstawa prawna szczegółowa: § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 622 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty